درباره پایگاه خبری ارتباط گر

پایگاه خبری ارتباط گر

دارای مجوز رسمی به شماره 71793

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

======================================================

پایگاه خبری ارتباط گر

توسط احمد یحیایی ایله ای (دکترای علوم ارتباطات)

مدیریت می شود.

======================================================

پایگاه خبری ارتباط گر

در زمینه موضوعات چهارگانه:

ارتباطات، روابط عمومی، تشریفات و مشتری مداری

اخبار و اطلاعات منتشر می کند.