کتاب "استانداردهای تشریفات" منتشر می شود

کتاب "استانداردهای تشریفات" تالیف دکتر احمد یحیایی ایله ای به‌زودی توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر می شود.

کتاب "استانداردهای تشریفات" تالیف دکتر احمد یحیایی ایله ای به‌زودی توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر می شود.

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)-|| کتاب "استانداردهای تشریفات" تالیف دکتر احمد یحیایی ایله ای به‌زودی توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر می شود.

به گزارش شارا، این کتاب در شش بخش کلیات تشریفات، تشریفات ارتباطات غیرکلامی، تشریفات ارتباطات کلامی، تشریفات مهمانی، اقدامات تشریفاتی و مراسم تشریفاتی منتشر خواهد شد.

 

نظرات کاربران